Zonnepark d’Aasdonken

Start aanleg Zonnepark d’Aasdonken

De voorbereiding voor aanleg van Zonnepark d’Aasdonken zijn gestart. Vanaf nu zullen wij u o.a. via deze updates informeren over de ontwikkelingen. In deze update leest u de stand van zaken eind april 2024.

Houtsnoei

Aan de zuidzijde van het zonnepark zijn vorige maand tijdens het snoeien alle bomen, die weggehaald dienen te worden, weggehaald. Dit proces is in samenspraak gegaan met dhr. Jos Hendriks van de Gemeente Cranendonck en dhr. Anton Kerkhofs van de Agrarische Natuurvereniging. Er is veel dood hout verwijderd, en enkele andere bomen die door de gemeente als niet waardevol zijn bestempeld zijn uitgedund, zodat het struweel netjes terug kan groeien. Tijdens de volgende onderhoudsronde in het najaar van 2024 zal ook de groenstrook aan de oostelijke zijde van het zonnepark onderhouden worden, wederom in samenspraak met de Gemeente Cranendonck en de Agrarische Natuurvereniging. Ook is er een uilenkast opgehangen.

Grondwerkzaamheden

Voor een goede plaatsing van de zonnepanelen is het van belang dat de ondergrond voldoende stabiel is. Daarvoor zijn in maart boringen uitgevoerd om de stabiliteit van de ondergrond te onderzoeken.

Door het kilveren, aanbrengen van zand en achteraf walsen zal de grond voorbereid worden op het plaatsen van de zonnepanelen. De onderconstructie kan hoogteverschillen compenseren. Als de grondwerkzaamheden klaar zijn volgt een inspectie, voordat het worteldoek geplaatst wordt.

In de week van 22 april is ook gestart met het graven van sleuven voor de bekabeling op het terrein zelf.

 

Start werkzaamheden van de netbeheerder Enexis

Voor aansluiting van het zonnepark op het stroomnetwerk is Enexis gestart met aan aanleggen van aansluitingskabels naar het elektriciteitsstation aan de Panweg.

Volgens de huidige planning van Enexis zal de kabel van de netbeheerder door middel van een gestuurde boring onder de snelweg door worden gebracht. Deze boring staat gepland voor begin week 17. Dit betekent dat alle werkzaamheden aan de westzijde van de snelweg eind week 17 afgerond zullen worden. Vanaf week 18 wordt de kabel aan de oostzijde van de snelweg richting het onderstation gebracht, dit is naar verwachting in week 25 afgerond.

 

Participatie van direct omwonenden, bewoners en organisaties

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de Energie Coöperatie  stellen een plan op voor hoe  inwoners en organisaties uit Cranendonck financieel kunnen participeren in het project. U wordt hier binnenkort over geïnformeerd.

Eerdere Solar Updates

Stavaza maart 2024

Samen eigenaar van zonnepark d’Aasdonken

Uitgangspunt bij het aanleggen van elk zonnepark is dat, naast het leveren van lokale duurzame energie, het ook een aantoonbare meerwaarde moeten hebben voor de gemeenschap. Het streven is dat 50% van elk zonnepark lokaal eigendom dient te zijn. Bij zonnepark d’Aasdonken verwerft de Energie Coöperatie Cranendonck dit lokale eigendom namens de bewoners, daartoe in staat gesteld door een investering van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).

Zonnepark d’Aasdonken wordt ontwikkeld door ZonXP, een 100% Nederlandse ontwikkelaar. Daarbij behartigt de Energie Coöperatie Cranendonck de belangen van de inwoners van de gemeente Cranendonck. Omdat ZonXP en de Energie Coöperatie Cranendonck allebei voor 50% eigenaar worden, is ook 50% van de opbrengst geborgd voor de omgeving.

Locatie van het zonnepark


Het te ontwikkelen zonnepark komt op de voormalig stortplaats Grote Bleek ten noordwesten van de kern Maarheeze. De beoogde locatie is 8 ha groot en bevindt zich in de hoek van de d’Aasdonken en de Grote Bleek, achter parkeerplaats ’t Haasje langs de A2. Ca. 30.000 panelen moeten jaarlijks 12.000 MWh opleveren. Op de projectpagina van ZonXP vindt u nadere informatie over het voorgenomen zonnepark.