Zonnepark D’Aasdonken

Samen eigenaar van zonnepark D’Aasdonken

Uitgangspunt bij het aanleggen van elk zonnepark is dat, naast het leveren van lokale duurzame energie, het ook een aantoonbare meerwaarde moeten hebben voor de gemeenschap. Het streven is dat 50% van elk zonnepark lokaal eigendom dient te zijn. Bij zonnepark D’Aasdonken verwerft de Energie Coöperatie Cranendonck dit lokale eigendom namens de bewoners, daartoe in staat gesteld door een investering van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).

Zonnepark D’Aasdonken wordt ontwikkeld door ZonXP, een 100% Nederlandse ontwikkelaar. Daarbij behartigt de Energie Coöperatie Cranendonck de belangen van de inwoners van de gemeente Cranendonck. Omdat ZonXP en de Energie Coöperatie Cranendonck allebei voor 50% eigenaar worden, is ook 50% van de opbrengst geborgd voor de omgeving.

Locatie van het zonnepark

Het te ontwikkelen zonnepark komt op de voormalig stortplaats Grote Bleek ten noordwesten van de kern Maarheeze. De beoogde locatie is 8 ha groot en bevindt zich in de hoek van de D’Aasdonken en de Grote Bleek, achter parkeerplaats ’t Haasje langs de A2. Ca. 27.000 panelen moeten jaarlijks 12.000 MWh opleveren. Op de projectpagina van ZonXP vindt u nadere informatie over het voorgenomen zonnepark.

Voorjaar 2024 start de bouw van dit zonnepark!

Dus openen we op korte termijn de mogelijkheid voor onze leden om financieel deel te nemen. Wie hiervoor belangstelling heeft of actief betrokken wil worden bij de verdere ontwikkeling van dit zonnepark, kan dit kenbaar maken met een mailtje naar info@cooperatiecrandendonck.nl. Over alle details wordt u uiteraard nog nader geïnformeerd, maar als u nu al vragen heeft dan kunt u die ook kwijt via dit mailadres.

Wat is de rol van de Energie Coöperatie Cranendonck?

De Energie Coöperatie Cranendonck behartigt de belangen van de inwoners en draagt zorg voor de lokale participatie in dit project. Omdat de Energie Coöperatie Cranendonck mede-eigenaar van het zonnepark is, heeft ze ook zeggenschap over alle zaken die van belang zijn voor onze inwoners, zoals:

  • De ontwikkeling van het zonnepark, bijvoorbeeld meedenken over de landschappelijke inpassing in de omgeving of op welke manier het zonnepark de recreatieve functie van de omgeving kan vergroten.
  • De besteding van de gelden van het omgevingsfonds. Meedenken en meebeslissen over welke projecten en initiatieven daarvoor in aanmerking komen, meedoen bij het realiseren van nieuwe initiatieven voor de gemeenschap.
  • De financiële participatie van de burgers in de zonneparken. Meedenken en meebeslissen over hoe deze financiële participatie vormgegeven kan worden. En natuurlijk kunnen burgers meedoen door zelf financieel te participeren.
  • De opzet van de omwonendenregeling. Meedenken, meepraten over wat de wensen zijn en over wat passende regelingen kunnen zijn. En natuurlijk meedoen met de regeling.

Denk mee, doe mee, beslis mee

Daarom betrekken wij u als inwoners van de gemeente graag bij dit traject. Zo kunnen wij alle wensen in kaart brengen, zowel qua landschappelijke en ecologische inpassing als qua financiële participatie. Samen met u willen wij een breed gedragen plan uitwerken.

Op 14 januari 2021 heeft een informatieavond plaatsgevonden. Daarin is het plan gepresenteerd en heeft de Energie Coöperatie Cranendonck toelichting gegeven op de participatiemogelijkheden voor de bewoners. Vindt u het interessant om die presentatie en de gestelde vragen met antwoorden terug te zien? Download dan hier de powerpoint presentatie en hier de Q&A-pdf.

Wilt u op de hoogte blijven en ook participeren? Word dan lid van de Energie Coöperatie Cranendonck en ontvang onze Nieuwsbrief.