Home » Nieuws » Vacature algemeen bestuurslid

Functieprofiel algemeen bestuurslid Energie Coöperatie Cranendonck (ECC)

In 2014 hebben een aantal enthousiastelingen de Energie Coöperatie Cranendonck opgericht. Gaandeweg is onze coöperatie zich steeds meer gaan richten op de energietransitie. De wereld om ons heen is in beweging. De elektriciteit die we gebruiken moet duurzaam worden en we moeten vooral ook energie besparen. De Energie Coöperatie Cranendonck wil samen met onze inwoners en de gemeente nadenken over wat er nodig is om deze omslag – de energietransitie – zo goed mogelijk te maken.

De Energie Coöperatie Cranendonck maakt deel uit van de FEZOB (Federatie van Energiecoöperaties in Zuidoost Brabant), en we zijn actief betrokken bij het opstellen van de RES (Regionale Energiestrategie) van de MRE.

De komende jaren staan er interessante ontwikkelingen op stapel, o.a. het verwerven van 50% eigendom in een zonnepark en grootschalige ledenwerving.

Wij zijn op zoek naar een ‘algemeen bestuurslid’

Profiel:

 • Je hebt enige ervaring als bestuurder
 • Je hebt passie voor lokale energieopwekking en lokaal eigendom
 • Je wilt een rol spelen in de energietransitie

Welke taken heeft een algemeen bestuurslid:

 • Maakt deel uit van het dagelijks bestuur
 • Sturing geven aan deelactiviteiten binnen de ECC
 • Waar passend en wenselijk het vertegenwoordigen de coöperatie in andere overleggen, regiobreed of op gemeentelijk niveau
 • Taken worden in overleg verdeeld, zoveel mogelijk gekoppeld aan ieders kwaliteiten en belangstelling.

Om de rol van algemeen bestuurslid goed te vervullen is het wenselijk dat je:

 • Goed kunt samenwerken
 • Laagdrempelig en toegankelijk bent voor leden van de coöperatie
 • Sturing kunt geven aan andere vrijwilligers
 • Een doener bent die meedenkt
 • De uitgangspunten en doelen van de ECC onderschrijft

Het bestuur heeft als collectief de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Uitbouwen van de ECC tot een grotere operationele coöperatie
 • Organiseren ALV 2 x per jaar
 • Onderhouden van relaties met collega coöperaties
 • Belang van de leden dienen
 • Leden betrekken bij de ontwikkeling en gang van zaken binnen de ECC
 • Samenwerking met gemeente in het kader van de energietransitie

Het betreft een onbezoldigde functie, onkosten worden vergoed. Het toekomstige bestuurslid is woonachtig in de gemeente Cranendonck.

Procedure:

Mail je motivatie naar het bestuur via info@cooperatiecranendonck.nl en vertel ons waarom jij het interessant vindt om medebestuurslid te worden van de ECC. Een kennismakingsgesprek vindt plaats met enkele leden van het huidige bestuur. Het bestuur draagt het nieuwe (kandidaat) bestuurslid voor tijdens de eerstkomende  ALV, waar de leden de kandidatuur kunnen bevestigen.