Waar we momenteel bij betrokken zijn

De gemeente Cranendonck wil op termijn energieneutraal  worden. Zelfs als op alle daken in de gemeente zonnepanelen komen te liggen, gaat de gemeente deze opgave niet halen. Daarom heeft de gemeenteraad in 2020 besloten om de komende jaren zonneparken te ontwikkelen met een totaaloppervlak van ruim 80 hectares. Bij twee daarvan is/was de Energie Coöperatie Cranendonck betrokken.

Uitgangspunt voor de Energie Cooperatie Cranendonck is 50% eigendom te verwerven in deze zonneparken. Daarmee vloeit 50% van de opbrengst terug naar de bewoners van Cranendonck en kunnen de bewoners participeren, zowel bij de ontwikkeling als financieel. Op dit moment loopt de ontwikkeling van zonnepark d’Aasdonken, waarvan wij mede-eigenaar zijn. Klik hier om er meer over te lezen.

In 2020-2021 heeft de Energie Coöperatie Cranendonck deelgenomen aan de werkgroep Transitievisie Warmte. Daarover leest u hier meer.

De Energie Coöperatie Cranendonck is ook actief in de regio. We zijn actief deelnemer aan FEZOB (Federatie van Energiecoöperaties in Zuid-Oost Brabant), zijn we betrokken bij het formuleren van de RES (Regionale Energiestrategie) van de MRE en doen we mee aan het Regionaal Energieloket.