Privacybeleid

Privacybeleid Energie Coöperatie Cranendonck

De Energie Coöperatie Cranendonck is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Energie Coöperatie Cranendonck verwerkt persoonsgegevens van de leden van de coöperatie en van de abonnees op de Nieuwsbrief. Dat gebeurt ook als een persoon of bedrijf gebruik maakt van onze diensten en als een persoon of bedrijf deze zelf aan ons verstrekt. Welke persoonsgegevens wij bewaren is afhankelijk van de diensten die worden afgenomen van de Energie Coöperatie Cranendonck.

Nieuwsbriefabonnees

Van nieuwsbriefabonnees bewaren we alleen naam (voor- en achternaam), e-mailadres en de woonplaats.

Leden

Van leden en van belangstellenden voor en deelnemers aan cursussen en andere activiteiten van Energie Coöperatie Cranendonck bewaren we naam (voor- en achternaam), het e-mailadres, gegevens over de betaling van leden, het adres (woonplaats, straat en huisnummer, postcode) en telefoonnummer.

Website

Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers. De Energie Coöperatie Cranendonck gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden door de Energie Coöperatie Cranendonck gebruikt voor de registratie van het ledenbestand, voor de financiële administratie, voor het verstrekken van informatie over duurzaamheid en voor ledeninformatie via nieuwsbrieven of e-mails. De Energie Coöperatie Cranendonck neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (zoals genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Contactgegevens van leden worden bewaard tot het moment waarop het lid zijn/haar lidmaatschap opzegt en/of aangeeft geen berichten meer van de Energie Coöperatie Cranendonck te willen ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Energie Coöperatie Cranendonck verstrekt gegevens aan derden uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Energie Coöperatie Cranendonck gaat uiterst zorgvuldig met deze informatie om en houdt zich te allen tijde aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). De Energie Coöperatie Cranendonck neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@cooperatiecranendonck.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen, tenzij een dergelijke handeling in strijd is met een wettelijke verplichting.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid. Laatste update februari 2022.

Indien u akkoord gaat met bovenstaande hoeft u niets te doen.

Indien u niet akkoord gaat met het bewaren en de verwerking van uw gegevens conform bovenstaande beschrijvingen, kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@cooperatiecranendonck.nl.
De Energie Coöperatie Cranendonck wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.