Denk mee voor de komende EnergieCafé’s

Denk mee voor de komende EnergieCafés

De Energie Coöperatie Cranendonck wil bij het kiezen van onderwerpen voor de komende Energiecafé’s graag zo goed mogelijk aansluiten bij wat onze leden en nieuwsbriefontvangers wensen.

Wij horen graag van jullie welke onderwerpen je interessant vindt. Dus: schroom niet, en laat het ons weten. Ook namen van mogelijke inleiders zijn welkom. Stuur je ideeën en suggesties naar. info@cooperatiecranendonck.nl. Wij gaan aan de slag met al jullie ideeën.

 

Het Brabants Ontwikkelfonds Duurzame Energie

Het Brabants Ontwikkelfonds Duurzame Energie biedt ons kansen

Om een zonnepark van idee naar realisatie te brengen, is veel tijd, volharding en kennis bij de initiatiefnemers noodzakelijk. Met als gevolg dat kansrijke initiatieven regelmatig vroegtijdig sneuvelen.

Het Brabants Ontwikkelfonds Duurzame Energie (BODE) is een provinciebreed initiatief, bedoeld voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie waarbij lokaal eigendom van ten minste 50% wordt nagestreefd. BODE biedt professionele ondersteuning om van idee naar realisatie te komen.

BODE kent 2 takken: BODE -Support en BODE-Fonds.

BODE-Support helpt je bij alle noodzakelijke stappen om van een idee tot een projectvoorstel te komen.

BODE-Fonds stelt leningen ter beschikking, die kunnen worden gebruikt om noodzakelijke kennis in te huren om van een idee via een projectvoorstel te komen tot de uiteindelijke financiering van het project.

Deze video vertelt er meer over.

Gratis opleiding tot Energiecoach in Cranendonck

Ook Energiecoach worden in Cranendonck?  Meld je aan voor de gratis opleiding!

Lijkt het je leuk om andere bewoners te helpen met voorlichting geven over het besparen van energie en geld? Heb jij je eigen woning al verduurzaamd met maatregelen zoals radiatorfolie, ledlampen, tochtstrippen, isolatiemaatregelen of zonnepanelen? En ben je bereid je verder te verdiepen in verdergaande besparende isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepomp en/of zonnepanelen voor woningen? Word dan ook vrijwilliger en onderdeel van het Energiecoachteam in Cranendonck en help je medebewoners met energiebesparing en meer wooncomfort.

Deze opleiding wordt mogelijk gemaakt door Energie Coöperatie Cranendonck en de gemeente Cranendonck.

Doe ook mee met deze praktisch basisopleiding!
Alle bewoners, huiseigenaren, jong en oud, man of vrouw met interesse om de eigen woning (verder) te verduurzamen èn andere bewoners te helpen als vrijwillige Energiecoach, zijn welkom.

Wanneer?
De opleiding vindt plaats gedurende drie avonden tussen 19.00 – 22.00 uur. Op 5 maart in De Borgh in Budel, op 12 maart in de Hofnar in Valkenswaard en op 26 maart in de Schammert in Leende.
Meld je aan voor 1 maart via caspar.eras@a2samenwerking.nl, onder vermelding van je naam en telefoonnummer. Je ontvangt dan z.s.m. een uitnodiging. Er is geen speciale vooropleiding vereist. Iedereen die interesse heeft in verduurzaming, en anderen daarbij wil helpen is van harte welkom als vrijwillige Energiecoach.

Meer informatie over wat een energiecoach zoal doet vind je hier.

Algemene ledenvergadering op 29 november

Algemene leden Vergadering van de Energie Coöperatie Cranendonck

Zoals het hoort bij een coöperatieve organisatievorm legt het bestuur verantwoording af richting de leden en geeft het inzicht in wat er komend jaar op stapel staat. En de leden kunnen daarover natuurlijk meepraten en meebeslissen.
Daarvoor wordt op 29 november de Algemene Leden Vergadering georganiseerd.

Na afloop is er natuurlijk ruimte om gezellig met dorpsgenoten van gedachten te wisselen.
De agenda zal in november aan de leden worden toegezonden.

De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden.

Waar: De Smederij, Dorpstraat 26 in Soerendonk
Wanneer: woensdag 29 november 2023

Tijd: 19:30-21.00 uur

Meld je aan via: info@cooperatiecranendonck.nl

Bewonersbijeenkomst Heesakker op 11 oktober

De gemeente organiseert een bewonersbijeenkomst voor Heesakker

‘Hoe wordt jouw woning warm, betaalbaar en aardgasvrij’

Minder energie verbruiken en overstappen op schone energie. Dat is de uitdaging waar de gemeente Cranendonck en haar inwoners de komende jaren voor staat. Dit gebeurt wijk voor wijk en stap voor stap. Precies een jaar geleden heeft hierover een eerste bijeenkomst plaatsgevonden voor de bewoners in de wijk Heesakker in Budel.

Hoe wordt Heesakker rond 2035 aardgasvrij?

Het afgelopen jaar heeft een meedenkteam van bewoners samen met woCom, bedrijven in de regio, de WarmteTransitieMakers en de gemeente samengewerkt om de vragen en uitdagingen te in kaart te brengen. Ze hebben ook onderzocht wat wel en niet mogelijk is en hoe betaalbaar de benodigde verduurzamingsmaatregelen zijn. De uitkomsten worden gepresenteerd in een tweede bewonersbijeenkomst.

Waar en wanneer?

Op woensdag 11 oktober 2032 van 19.00-21.00 uur zijn alle bewoners van de wijk Heesakker, huurders en woningeigenaren, van harte welkom in de Borgh in Budel.

Bewoners komen te weten welke stappen te nemen en hoe de maatregelen betaald kunnen worden. Daarnaast laat woCom voor huurders zien welke stappen zij gaan zetten om de huurwoningen in de wijk aardgasvrij te maken.

Informatiemarkt en prijsvraag

Halverwege de avond kan een informatiemarkt bezocht worden. Bewoners komen hier meer te weten over de inzet van energiecoaches, het regionaal energieloket, inkoopacties, isolatiemaatregelen, warmtepompen en financieel advies. Ook zijn woCom en de gemeente daar aanwezig voor vragen.

Deelnemende bewoners maken kans op een gratis maatwerkadvies aan huis ter waarde van € 500,- door zich van tevoren aan te melden.

Meer weten en aanmelden?

Meer informatie staat op www.cranendonck.nl/wijkbudelheesakker.
Bewoners van de wijk Heesakker kunnen zich op 3 manieren aanmelden:

 1. Via de website cranendonck.nl/bewonersbijeenkomstheesakker
  of scan de QR-code hiernaast
 2. Per e-mail naar duurzaam@cranendonck.nl
 3. Telefonisch via sociaal makelaar Noud van Leeuwen op (06) 82 66 23 92

Algemene Ledenvergadering op 12 april 2023

Tijdens deze ALV krijg je als lid een overzicht van wat er 2022 gebeurd is, de financiële verantwoording en een doorkijkje naar plannen voor 2023. De vergadering vindt plaats in De Smederij in Soerendonk en begint om 19:30 uur.

AGENDA 

1. Opening en mededelingen
2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering van 19 november 2022
3. Verslag bestuur over 2022
4. Financieel jaarverslag over 2022
5. Verslag en samenstelling kascommissie
6. Verslagen werkgroepen over 2022
7. Bestuurssamenstelling
8. Vaststellen huishoudelijk reglement
9. Rondvraag
10. Sluiting

De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden van de Energie Coöperatie Cranendonck.
Aanmelden voor de ALV kan door een mail te sturen naar info@cooperatiecranendonck.nl.

Secretaris gezocht

Een vacature in het bestuur van de Energie Coöperatie Cranendonck

Niemand kan meer om de energietransitie heen. Dat betekent dat de rol van de ECC steeds groter wordt. Het aantal leden groeit en er wordt steeds vaker een beroep op ons gedaan. Dat maakt dat er behoefte is aan een breder bestuur. Daarom zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid, dat in de toekomst de rol van secretaris op zich wil nemen.

Wil je een bijdrage leveren aan de lokale energietransitie en kun je goed samenwerken, dan is deze vacature misschien iets voor jou. Als je een mail stuurt naar info@cooperatiecranendonck.nl, dan nemen we graag contact met je op.

Download hier het functieprofiel van de secretaris.

Bestuurslid gezocht

Bestuurslid gezocht

Ter versterking van ons bestuur zijn we op zoek naar een enthousiast bestuurslid.

Welke taken heeft een algemeen bestuurslid:

 • Maakt deel uit van het dagelijks bestuur
 • Sturing geven aan deelactiviteiten binnen de ECC
 • Waar passend en wenselijk het vertegenwoordigen de coöperatie in andere overleggen, regiobreed of op gemeentelijk niveau
 • Taken worden in overleg verdeeld, zoveel mogelijk gekoppeld aan ieders kwaliteiten en belangstelling.

Om de rol van algemeen bestuurslid goed te vervullen is het wenselijk dat je:

 • Goed kunt samenwerken
 • Laagdrempelig en toegankelijk bent voor leden van de coöperatie
 • Sturing kunt geven aan andere vrijwilligers
 • Een doener bent die meedenkt
 • De uitgangspunten en doelen van de ECC onderschrijft

Het betreft een onbezoldigde functie, onkosten worden vergoed. Het toekomstige bestuurslid is woonachtig in de gemeente Cranendonck. Iets voor jou? Stuur dan een mail naar info@cooperatiecranendonck.nl. We nemen we graag contact met je op.

Samen de winter door

Samen de winter door

Gratis energie-experts ingezet voor huishoudens van Cranendonck op 19 november in De Borgh

Sinds de energiecrisis hebben huishoudens steeds meer moeite met het betalen van hun energierekening, ook in Cranendonck. Het aantal inwoners dat hiermee te maken heeft loopt alleen maar verder op. Om huishoudens aankomende winter te ondersteunen om grip te krijgen op hun energierekening wordt een openbare bijeenkomst georganiseerd ‘Samen de winter door’. Belangstellenden kunnen hier advies inwinnen van energie-experts, om zo meer inzicht te krijgen hoe zij hun energiesituatie kunnen verbeteren. Met tips, uitleg en een gratis informatiepakket kunnen bezoekers vervolgens hun eigen energierekening verlagen. Vervolgens kunnen zij op een makkelijke manier deze informatie doorgeven aan buren, vrienden, kennissen en familie en zo ook hen eenvoudig verder helpen. De bijeenkomst is een initiatief van alle energiecoöperaties door heel Nederland. Zij hebben geen winstoogmerk en geven puur vanuit een maatschappelijk belang onafhankelijk advies.

De bijeenkomst vindt plaats op 19 november in De Borgh in Budel van 13:00 tot 15:00 uur. Mensen zijn welkom vanaf 12.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Rudy Snel, voorzitter van de Energie Coöperatie Cranendonck: ‘Er zijn steeds meer mensen die hun energierekening nauwelijks kunnen betalen of een steeds groter gedeelte van hun inkomen hieraan zien opgaan. De tijd dringt want de wintermaanden komen eraan. De overheid helpt, maar dat is voor veel mensen helaas niet genoeg. Ze weten niet waar ze moeten beginnen met het treffen van energiebesparende maatregelen en welke tips betrouwbaar en de moeite waard zijn. We moeten elkaar dus helpen, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Deze bijeenkomst is bedoeld om mensen laagdrempelig op weg te helpen.’