Pilot gemeente met energiestudenten

Pilot gemeente met Energiestudenten

De gemeente Cranendonck is een samenwerking aangegaan met de stichting Energiestudent. In de komende periode worden ruim 300 huishoudens van Cranendonck door de Energiestudenten bezocht en wordt er vrijblijvend een gratis HuisScan uitgevoerd. Met zo’n HuisScan ontdek je hoe je kunt besparen op je energierekening en je krijgt praktische tips om je huis energiezuiniger te maken. Vooraf worden brieven verspreid met de bezoekdagen en tijden. Hou dus je brievenbus goed in de gaten.

Wil je hier niet op wachten of heb je de brief niet ontvangen? Dan kun je natuurlijk altijd een gratis bezoek en gesprek van een energiecoach aanvragen of zelf de huisscan doen op www.huisscan.regionaalenergieloket.nl. Of je bezoekt het inloopspreekuur van de energiecoaches in de bibliotheek de Borgh op elke eerste en derde donderdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur.

Gemeente Cranendonck tekent convenant met ECC

Gemeente Cranendonck tekent convenant met ECC

Het hing al een tijd in de lucht, maar nu is het eindelijk officieel. Met een convenant hebben gemeente en ECC vastgelegd dat er intensiever wordt samengewerkt. In dit convenant staat wat iedere partij gaat doen om de duurzaamheidsambities te realiseren. Uiteraard doet daarbij ieder wat past bij haar rol. Zo richt de gemeente zich op beleidsaspecten, zoals het opstellen van plannen voor de warmtetransitie en energiearmoede. De Energie Coöperatie Cranendonck ondersteunt burgers bij vragen op gebied van energieverbruik, energiebesparingen, maken van verbeterplannen, enz. Daarbij spelen de energiecoaches een belangrijke rol, evenals de EnergieCafé’s. Ook de omgevingsdialoog, die van belang is bij grootschalige opwek, is de verantwoordelijkheid van de ECC.

De ECC is blij met het afgesproken convenant. Dit is de basis voor een stevige energiecoöperatie en geeft ons mogelijkheden tot groei.


Op de foto v.l.n.r.: onze voorzitter Rudy Snel. wethouder Karel Boonen en Energiecoördinator van de A2 Caspar Eras.

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering op 10 april 2024

Aanvang 19:30 uur in De Smederij in Soerendonk

De agenda voor deze avond is:
1. Opening en mededelingen;
2. Notulen vorige ALV van 29 november 2023
3. Verslag bestuur over 2023
4. Financieel jaarverslag over 2023
5. Verslag en samenstelling kascontrolecommissie
6. Verslagen werkgroepen over 2023
7. Bestuurssamenstelling, samenstelling Ledenraad
8. Samenwerking met de gemeente (afsluiten convenant)
9. Zonnepark D´Aasdonken
 – Wat? Waar? Hoe? Structuur van de organisatie?
 – Oprichting Cranendonck Solar B.V.
 – Vormgeving van de financiële participatie van inwoners,
    bedrijven (het inschrijven voor Obligaties)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Denk mee voor de komende EnergieCafé’s

Denk mee voor de komende EnergieCafés

De Energie Coöperatie Cranendonck wil bij het kiezen van onderwerpen voor de komende Energiecafé’s graag zo goed mogelijk aansluiten bij wat onze leden en nieuwsbriefontvangers wensen.

Wij horen graag van jullie welke onderwerpen je interessant vindt. Dus: schroom niet, en laat het ons weten. Ook namen van mogelijke inleiders zijn welkom. Stuur je ideeën en suggesties naar. info@cooperatiecranendonck.nl. Wij gaan aan de slag met al jullie ideeën.

 

Het Brabants Ontwikkelfonds Duurzame Energie

Het Brabants Ontwikkelfonds Duurzame Energie biedt ons kansen

Om een zonnepark van idee naar realisatie te brengen, is veel tijd, volharding en kennis bij de initiatiefnemers noodzakelijk. Met als gevolg dat kansrijke initiatieven regelmatig vroegtijdig sneuvelen.

Het Brabants Ontwikkelfonds Duurzame Energie (BODE) is een provinciebreed initiatief, bedoeld voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie waarbij lokaal eigendom van ten minste 50% wordt nagestreefd. BODE biedt professionele ondersteuning om van idee naar realisatie te komen.

BODE kent 2 takken: BODE -Support en BODE-Fonds.

BODE-Support helpt je bij alle noodzakelijke stappen om van een idee tot een projectvoorstel te komen.

BODE-Fonds stelt leningen ter beschikking, die kunnen worden gebruikt om noodzakelijke kennis in te huren om van een idee via een projectvoorstel te komen tot de uiteindelijke financiering van het project.

Deze video vertelt er meer over.

Gratis opleiding tot Energiecoach in Cranendonck

Ook Energiecoach worden in Cranendonck?  Meld je aan voor de gratis opleiding!

Lijkt het je leuk om andere bewoners te helpen met voorlichting geven over het besparen van energie en geld? Heb jij je eigen woning al verduurzaamd met maatregelen zoals radiatorfolie, ledlampen, tochtstrippen, isolatiemaatregelen of zonnepanelen? En ben je bereid je verder te verdiepen in verdergaande besparende isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepomp en/of zonnepanelen voor woningen? Word dan ook vrijwilliger en onderdeel van het Energiecoachteam in Cranendonck en help je medebewoners met energiebesparing en meer wooncomfort.

Deze opleiding wordt mogelijk gemaakt door Energie Coöperatie Cranendonck en de gemeente Cranendonck.

Doe ook mee met deze praktisch basisopleiding!
Alle bewoners, huiseigenaren, jong en oud, man of vrouw met interesse om de eigen woning (verder) te verduurzamen èn andere bewoners te helpen als vrijwillige Energiecoach, zijn welkom.

Wanneer?
De opleiding vindt plaats gedurende drie avonden tussen 19.00 – 22.00 uur. Op 5 maart in De Borgh in Budel, op 12 maart in de Hofnar in Valkenswaard en op 26 maart in de Schammert in Leende.
Meld je aan voor 1 maart via caspar.eras@a2samenwerking.nl, onder vermelding van je naam en telefoonnummer. Je ontvangt dan z.s.m. een uitnodiging. Er is geen speciale vooropleiding vereist. Iedereen die interesse heeft in verduurzaming, en anderen daarbij wil helpen is van harte welkom als vrijwillige Energiecoach.

Meer informatie over wat een energiecoach zoal doet vind je hier.

Algemene ledenvergadering op 29 november

Algemene leden Vergadering van de Energie Coöperatie Cranendonck

Zoals het hoort bij een coöperatieve organisatievorm legt het bestuur verantwoording af richting de leden en geeft het inzicht in wat er komend jaar op stapel staat. En de leden kunnen daarover natuurlijk meepraten en meebeslissen.
Daarvoor wordt op 29 november de Algemene Leden Vergadering georganiseerd.

Na afloop is er natuurlijk ruimte om gezellig met dorpsgenoten van gedachten te wisselen.
De agenda zal in november aan de leden worden toegezonden.

De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden.

Waar: De Smederij, Dorpstraat 26 in Soerendonk
Wanneer: woensdag 29 november 2023

Tijd: 19:30-21.00 uur

Meld je aan via: info@cooperatiecranendonck.nl

Bewonersbijeenkomst Heesakker op 11 oktober

De gemeente organiseert een bewonersbijeenkomst voor Heesakker

‘Hoe wordt jouw woning warm, betaalbaar en aardgasvrij’

Minder energie verbruiken en overstappen op schone energie. Dat is de uitdaging waar de gemeente Cranendonck en haar inwoners de komende jaren voor staat. Dit gebeurt wijk voor wijk en stap voor stap. Precies een jaar geleden heeft hierover een eerste bijeenkomst plaatsgevonden voor de bewoners in de wijk Heesakker in Budel.

Hoe wordt Heesakker rond 2035 aardgasvrij?

Het afgelopen jaar heeft een meedenkteam van bewoners samen met woCom, bedrijven in de regio, de WarmteTransitieMakers en de gemeente samengewerkt om de vragen en uitdagingen te in kaart te brengen. Ze hebben ook onderzocht wat wel en niet mogelijk is en hoe betaalbaar de benodigde verduurzamingsmaatregelen zijn. De uitkomsten worden gepresenteerd in een tweede bewonersbijeenkomst.

Waar en wanneer?

Op woensdag 11 oktober 2032 van 19.00-21.00 uur zijn alle bewoners van de wijk Heesakker, huurders en woningeigenaren, van harte welkom in de Borgh in Budel.

Bewoners komen te weten welke stappen te nemen en hoe de maatregelen betaald kunnen worden. Daarnaast laat woCom voor huurders zien welke stappen zij gaan zetten om de huurwoningen in de wijk aardgasvrij te maken.

Informatiemarkt en prijsvraag

Halverwege de avond kan een informatiemarkt bezocht worden. Bewoners komen hier meer te weten over de inzet van energiecoaches, het regionaal energieloket, inkoopacties, isolatiemaatregelen, warmtepompen en financieel advies. Ook zijn woCom en de gemeente daar aanwezig voor vragen.

Deelnemende bewoners maken kans op een gratis maatwerkadvies aan huis ter waarde van € 500,- door zich van tevoren aan te melden.

Meer weten en aanmelden?

Meer informatie staat op www.cranendonck.nl/wijkbudelheesakker.
Bewoners van de wijk Heesakker kunnen zich op 3 manieren aanmelden:

  1. Via de website cranendonck.nl/bewonersbijeenkomstheesakker
    of scan de QR-code hiernaast
  2. Per e-mail naar duurzaam@cranendonck.nl
  3. Telefonisch via sociaal makelaar Noud van Leeuwen op (06) 82 66 23 92

Algemene Ledenvergadering op 12 april 2023

Tijdens deze ALV krijg je als lid een overzicht van wat er 2022 gebeurd is, de financiële verantwoording en een doorkijkje naar plannen voor 2023. De vergadering vindt plaats in De Smederij in Soerendonk en begint om 19:30 uur.

AGENDA 

1. Opening en mededelingen
2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering van 19 november 2022
3. Verslag bestuur over 2022
4. Financieel jaarverslag over 2022
5. Verslag en samenstelling kascommissie
6. Verslagen werkgroepen over 2022
7. Bestuurssamenstelling
8. Vaststellen huishoudelijk reglement
9. Rondvraag
10. Sluiting

De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden van de Energie Coöperatie Cranendonck.
Aanmelden voor de ALV kan door een mail te sturen naar info@cooperatiecranendonck.nl.