Home » Nieuws » Hoe denkt de politiek over de energietransitie

Hoe denkt de lokale politiek over de energietransitie

 

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart hebben wij de actieve politieke partijen in onze gemeente enkele vragen voorgelegd. Alle vragen hebben betrekking op duurzaamheid of de energietransitie. Bekijk hier wat hun standpunten zijn en hoe zij denken over de rol van de Energie Coöperatie Cranendonck. Deze vragen en antwoorden zijn eerder gepubliceerd in het HAC-Weekblad.