Home » Nieuws » Het Brabants Ontwikkelfonds Duurzame Energie

Het Brabants Ontwikkelfonds Duurzame Energie biedt ons kansen

Om een zonnepark van idee naar realisatie te brengen, is veel tijd, volharding en kennis bij de initiatiefnemers noodzakelijk. Met als gevolg dat kansrijke initiatieven regelmatig vroegtijdig sneuvelen.

Het Brabants Ontwikkelfonds Duurzame Energie (BODE) is een provinciebreed initiatief, bedoeld voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie waarbij lokaal eigendom van ten minste 50% wordt nagestreefd. BODE biedt professionele ondersteuning om van idee naar realisatie te komen.

BODE kent 2 takken: BODE -Support en BODE-Fonds.

BODE-Support helpt je bij alle noodzakelijke stappen om van een idee tot een projectvoorstel te komen.

BODE-Fonds stelt leningen ter beschikking, die kunnen worden gebruikt om noodzakelijke kennis in te huren om van een idee via een projectvoorstel te komen tot de uiteindelijke financiering van het project.

Deze video vertelt er meer over.