Home » Nieuws » Gemeente Cranendonck tekent convenant met ECC

Gemeente Cranendonck tekent convenant met ECC

Het hing al een tijd in de lucht, maar nu is het eindelijk officieel. Met een convenant hebben gemeente en ECC vastgelegd dat er intensiever wordt samengewerkt. In dit convenant staat wat iedere partij gaat doen om de duurzaamheidsambities te realiseren. Uiteraard doet daarbij ieder wat past bij haar rol. Zo richt de gemeente zich op beleidsaspecten, zoals het opstellen van plannen voor de warmtetransitie en energiearmoede. De Energie Coöperatie Cranendonck ondersteunt burgers bij vragen op gebied van energieverbruik, energiebesparingen, maken van verbeterplannen, enz. Daarbij spelen de energiecoaches een belangrijke rol, evenals de EnergieCafé’s. Ook de omgevingsdialoog, die van belang is bij grootschalige opwek, is de verantwoordelijkheid van de ECC.

De ECC is blij met het afgesproken convenant. Dit is de basis voor een stevige energiecoöperatie en geeft ons mogelijkheden tot groei.


Op de foto v.l.n.r.: onze voorzitter Rudy Snel. wethouder Karel Boonen en Energiecoördinator van de A2 Caspar Eras.