Onze coöperatie

In 2014 hebben een aantal enthousiastelingen de Energie Coöperatie Cranendonck opgericht. Gaandeweg is onze coöperatie zich steeds meer gaan richten op de energietransitie. De wereld om ons heen is in beweging. De elektriciteit die we gebruiken moet duurzaam worden en we moeten vooral ook energie besparen. Maar wat betekent dat voor ons als lokale gemeenschap en voor jou als individu?

De Energie Coöperatie Cranendonck wil samen met onze inwoners en de gemeente nadenken over wat er nodig is om deze omslag – de energietransitie – zo goed mogelijk te maken. Daartoe moeten eerst de concrete doelstellingen helder zijn en vervolgens welke realistische oplossingen daarbij horen. Anders gezegd: hoe gaan we die omslag maken, wat is daarvoor nodig en welke afwegingen maak je?

Daarom helpen wij inwoners inzicht krijgen in hun energiesituatie en proberen we ze te inspireren om tot duurzame oplossingen te komen. Dat doen we bijvoorbeeld door het organiseren van EnergieCafé’s, webinars en het geven van gerichte individuele adviezen via onze Energiecoaches en Bespaarcoaches. We verwelkomen nog nieuwe aanmeldingen voor energiecoach. Misschien iets voor jou? Kijk hier dan even verder.

Wij adviseren onze gemeente bij grotere projecten op wijk- en gemeenteniveau. Daar brengen we nadrukkelijk het belang van de bewoners naar voren. Dat doen we bijvoorbeeld door deelname in de gemeentelijke werkgroep over de TransitieVisie Warmte.  Verder vinden we het belangrijk dat bewoners nadrukkelijk kunnen participeren in grootschalige  zonneparkprojecten. Daarmee is het een energietransitie voor en door de locale bewoners. 

Ook in de regio zijn we actief. De Energie Cooperatie Crandonck maakt deel uit van de FEZOB (Federatie van Energiecoöperaties in Zuid-Oost Brabant), zijn we betrokken bij het opstellen van de RES (Regionale Energiestrategie) van de MRE en doen we mee aan het Regionaal Energieloket.

Wil je actief meedenken en je inzetten voor de energietransitie in de gemeente Cranendonck, meld je dan aan als lid. Voor €10,– per jaar kun je meepraten, meebeslissen, meedoen en ontvang je onze gratis nieuwsbrief. 

De Smederij van Pierre Rooijmans, locatie van onze Energiecafé's, cursussen en vergaderingen, ligt aan de Dorpsstraat 26 in Soerendonk.

Klik hier door naar Bestuur en Ledenraad  als je meer wilt weten over hoe de Energie Coöperatie Cranendonck bestuurd wordt. De statuten van de Coöperatie kun je hier inzien, ons Huishoudelijk Reglement kun je ook downloaden.

Misschien wil je ook lezen over ons privacybeleid.

Als lid ben je mede-eigenaar van onze coöperatie en profiteer je van al onze activiteiten en kennis.