Pilot gemeente met energiestudenten

Pilot gemeente met Energiestudenten

De gemeente Cranendonck is een samenwerking aangegaan met de stichting Energiestudent. In de komende periode worden ruim 300 huishoudens van Cranendonck door de Energiestudenten bezocht en wordt er vrijblijvend een gratis HuisScan uitgevoerd. Met zo’n HuisScan ontdek je hoe je kunt besparen op je energierekening en je krijgt praktische tips om je huis energiezuiniger te maken. Vooraf worden brieven verspreid met de bezoekdagen en tijden. Hou dus je brievenbus goed in de gaten.

Wil je hier niet op wachten of heb je de brief niet ontvangen? Dan kun je natuurlijk altijd een gratis bezoek en gesprek van een energiecoach aanvragen of zelf de huisscan doen op www.huisscan.regionaalenergieloket.nl. Of je bezoekt het inloopspreekuur van de energiecoaches in de bibliotheek de Borgh op elke eerste en derde donderdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur.

Gemeente Cranendonck tekent convenant met ECC

Gemeente Cranendonck tekent convenant met ECC

Het hing al een tijd in de lucht, maar nu is het eindelijk officieel. Met een convenant hebben gemeente en ECC vastgelegd dat er intensiever wordt samengewerkt. In dit convenant staat wat iedere partij gaat doen om de duurzaamheidsambities te realiseren. Uiteraard doet daarbij ieder wat past bij haar rol. Zo richt de gemeente zich op beleidsaspecten, zoals het opstellen van plannen voor de warmtetransitie en energiearmoede. De Energie Coöperatie Cranendonck ondersteunt burgers bij vragen op gebied van energieverbruik, energiebesparingen, maken van verbeterplannen, enz. Daarbij spelen de energiecoaches een belangrijke rol, evenals de EnergieCafé’s. Ook de omgevingsdialoog, die van belang is bij grootschalige opwek, is de verantwoordelijkheid van de ECC.

De ECC is blij met het afgesproken convenant. Dit is de basis voor een stevige energiecoöperatie en geeft ons mogelijkheden tot groei.


Op de foto v.l.n.r.: onze voorzitter Rudy Snel. wethouder Karel Boonen en Energiecoördinator van de A2 Caspar Eras.

Denk mee voor de komende EnergieCafé’s

Denk mee voor de komende EnergieCafés

De Energie Coöperatie Cranendonck wil bij het kiezen van onderwerpen voor de komende Energiecafé’s graag zo goed mogelijk aansluiten bij wat onze leden en nieuwsbriefontvangers wensen.

Wij horen graag van jullie welke onderwerpen je interessant vindt. Dus: schroom niet, en laat het ons weten. Ook namen van mogelijke inleiders zijn welkom. Stuur je ideeën en suggesties naar. info@cooperatiecranendonck.nl. Wij gaan aan de slag met al jullie ideeën.

 

Het Brabants Ontwikkelfonds Duurzame Energie

Het Brabants Ontwikkelfonds Duurzame Energie biedt ons kansen

Om een zonnepark van idee naar realisatie te brengen, is veel tijd, volharding en kennis bij de initiatiefnemers noodzakelijk. Met als gevolg dat kansrijke initiatieven regelmatig vroegtijdig sneuvelen.

Het Brabants Ontwikkelfonds Duurzame Energie (BODE) is een provinciebreed initiatief, bedoeld voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie waarbij lokaal eigendom van ten minste 50% wordt nagestreefd. BODE biedt professionele ondersteuning om van idee naar realisatie te komen.

BODE kent 2 takken: BODE -Support en BODE-Fonds.

BODE-Support helpt je bij alle noodzakelijke stappen om van een idee tot een projectvoorstel te komen.

BODE-Fonds stelt leningen ter beschikking, die kunnen worden gebruikt om noodzakelijke kennis in te huren om van een idee via een projectvoorstel te komen tot de uiteindelijke financiering van het project.

Deze video vertelt er meer over.

Secretaris gezocht

Een vacature in het bestuur van de Energie Coöperatie Cranendonck

Niemand kan meer om de energietransitie heen. Dat betekent dat de rol van de ECC steeds groter wordt. Het aantal leden groeit en er wordt steeds vaker een beroep op ons gedaan. Dat maakt dat er behoefte is aan een breder bestuur. Daarom zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid, dat in de toekomst de rol van secretaris op zich wil nemen.

Wil je een bijdrage leveren aan de lokale energietransitie en kun je goed samenwerken, dan is deze vacature misschien iets voor jou. Als je een mail stuurt naar info@cooperatiecranendonck.nl, dan nemen we graag contact met je op.

Download hier het functieprofiel van de secretaris.

Bestuurslid gezocht

Bestuurslid gezocht

Ter versterking van ons bestuur zijn we op zoek naar een enthousiast bestuurslid.

Welke taken heeft een algemeen bestuurslid:

 • Maakt deel uit van het dagelijks bestuur
 • Sturing geven aan deelactiviteiten binnen de ECC
 • Waar passend en wenselijk het vertegenwoordigen de coöperatie in andere overleggen, regiobreed of op gemeentelijk niveau
 • Taken worden in overleg verdeeld, zoveel mogelijk gekoppeld aan ieders kwaliteiten en belangstelling.

Om de rol van algemeen bestuurslid goed te vervullen is het wenselijk dat je:

 • Goed kunt samenwerken
 • Laagdrempelig en toegankelijk bent voor leden van de coöperatie
 • Sturing kunt geven aan andere vrijwilligers
 • Een doener bent die meedenkt
 • De uitgangspunten en doelen van de ECC onderschrijft

Het betreft een onbezoldigde functie, onkosten worden vergoed. Het toekomstige bestuurslid is woonachtig in de gemeente Cranendonck. Iets voor jou? Stuur dan een mail naar info@cooperatiecranendonck.nl. We nemen we graag contact met je op.

Samen de winter door

Samen de winter door

Gratis energie-experts ingezet voor huishoudens van Cranendonck op 19 november in De Borgh

Sinds de energiecrisis hebben huishoudens steeds meer moeite met het betalen van hun energierekening, ook in Cranendonck. Het aantal inwoners dat hiermee te maken heeft loopt alleen maar verder op. Om huishoudens aankomende winter te ondersteunen om grip te krijgen op hun energierekening wordt een openbare bijeenkomst georganiseerd ‘Samen de winter door’. Belangstellenden kunnen hier advies inwinnen van energie-experts, om zo meer inzicht te krijgen hoe zij hun energiesituatie kunnen verbeteren. Met tips, uitleg en een gratis informatiepakket kunnen bezoekers vervolgens hun eigen energierekening verlagen. Vervolgens kunnen zij op een makkelijke manier deze informatie doorgeven aan buren, vrienden, kennissen en familie en zo ook hen eenvoudig verder helpen. De bijeenkomst is een initiatief van alle energiecoöperaties door heel Nederland. Zij hebben geen winstoogmerk en geven puur vanuit een maatschappelijk belang onafhankelijk advies.

De bijeenkomst vindt plaats op 19 november in De Borgh in Budel van 13:00 tot 15:00 uur. Mensen zijn welkom vanaf 12.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Rudy Snel, voorzitter van de Energie Coöperatie Cranendonck: ‘Er zijn steeds meer mensen die hun energierekening nauwelijks kunnen betalen of een steeds groter gedeelte van hun inkomen hieraan zien opgaan. De tijd dringt want de wintermaanden komen eraan. De overheid helpt, maar dat is voor veel mensen helaas niet genoeg. Ze weten niet waar ze moeten beginnen met het treffen van energiebesparende maatregelen en welke tips betrouwbaar en de moeite waard zijn. We moeten elkaar dus helpen, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Deze bijeenkomst is bedoeld om mensen laagdrempelig op weg te helpen.’

ALV op 29 november

Laat je stem horen tijdens de ALV op 29 november

Op dinsdag 29 november 2022 organiseert de Energie Coöperatie Cranendonck haar tweede Algemene Leden Vergadering van 2022. Uiteraard alleen toegankelijk voor de leden.

Agenda

 1. Opening
 2. Verslag vorige
 3. Mededelingen
 4. Begroting 2022
 5. Samenwerking met de gemeente
 6. Begroting 2023
 7. Zonnepark D’Aasdonken
 8. Vacature bestuurslid
 9. Energiecoaches ervaringen
 10. Energiecafés 2023
 11. Sluiting

Meld je aan via info@cooperatiecranendonck.nl. Tenslotte zijn de leden de baas bij een coöperatie, dus jouw stem telt.

Locatie: De Smederij, Dorpsstraat 26 in Soerendonk
Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Na afloop is er tijd na te praten onder het genot van een drankje.