Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering op 10 april 2024

Aanvang 19:30 uur in De Smederij in Soerendonk

De agenda voor deze avond is:
1. Opening en mededelingen;
2. Notulen vorige ALV van 29 november 2023
3. Verslag bestuur over 2023
4. Financieel jaarverslag over 2023
5. Verslag en samenstelling kascontrolecommissie
6. Verslagen werkgroepen over 2023
7. Bestuurssamenstelling, samenstelling Ledenraad
8. Samenwerking met de gemeente (afsluiten convenant)
9. Zonnepark D´Aasdonken
 – Wat? Waar? Hoe? Structuur van de organisatie?
 – Oprichting Cranendonck Solar B.V.
 – Vormgeving van de financiële participatie van inwoners,
    bedrijven (het inschrijven voor Obligaties)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Algemene Ledenvergadering op 12 april 2023

Tijdens deze ALV krijg je als lid een overzicht van wat er 2022 gebeurd is, de financiële verantwoording en een doorkijkje naar plannen voor 2023. De vergadering vindt plaats in De Smederij in Soerendonk en begint om 19:30 uur.

AGENDA 

1. Opening en mededelingen
2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering van 19 november 2022
3. Verslag bestuur over 2022
4. Financieel jaarverslag over 2022
5. Verslag en samenstelling kascommissie
6. Verslagen werkgroepen over 2022
7. Bestuurssamenstelling
8. Vaststellen huishoudelijk reglement
9. Rondvraag
10. Sluiting

De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden van de Energie Coöperatie Cranendonck.
Aanmelden voor de ALV kan door een mail te sturen naar info@cooperatiecranendonck.nl.

De informatie van het EnergieCafé terugzien?

De presentatie van het EnergieCafé van 9 maart even op je gemak terugzien?

Dat kan. Jeroen van Hemert gaf zijn persoonlijke inzichten rondom het verduurzamen van zijn huis. Met waardevolle presentatiesheets erbij. 

Die kun je hier downloaden:  Energie Coöperatie Cranendonk – Presentatie v3.0

Ons volgende EnergieCafé staat alweer gepland. Ben je benieuwd naar het onderwerp? Hou dan onze nieuwsbrief en onze website in de gaten.