Bestuur en Ledenraad-mh

Het Dagelijks Bestuur

Rudy Snel

Voorzitter

Adri Compen

Penningmeester

Pierre Rooymans

Secretaris

Stephan van Leuken

Energiecoaches

De Ledenraad

Henk van Lint

Frits van der Wiel

Ton Kuiper

De Ledenraad wordt telkens voor drie jaar gekozen door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit minstens drie en hoogstens vijftien leden. De Ledenraad benoemt en ontslaat de bestuursleden. De voorzitter van het bestuur wordt telkens voor drie jaar in functie benoemd. De Ledenraad moet alle belangrijke (financiële) besluiten van het bestuur goedkeuren. Dit en nog veel meer staat in onze statuten: die zijn hier te downloaden. Ook is ons Huishoudelijk Reglement hier te downloaden.

Carla Verweerden verzorgt de communicatie van onze Energie Coöperatie Cranendonck. Heeft u interessante informatie voor ons, mail het dan naar carla.verweerden@cooperatiecranendonck.nl