Home » Nieuws » Algemene Ledenvergadering op 12 april 2023

Tijdens deze ALV krijg je als lid een overzicht van wat er 2022 gebeurd is, de financiële verantwoording en een doorkijkje naar plannen voor 2023. De vergadering vindt plaats in De Smederij in Soerendonk en begint om 19:30 uur.

AGENDA 

1. Opening en mededelingen
2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering van 19 november 2022
3. Verslag bestuur over 2022
4. Financieel jaarverslag over 2022
5. Verslag en samenstelling kascommissie
6. Verslagen werkgroepen over 2022
7. Bestuurssamenstelling
8. Vaststellen huishoudelijk reglement
9. Rondvraag
10. Sluiting

De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden van de Energie Coöperatie Cranendonck.
Aanmelden voor de ALV kan door een mail te sturen naar info@cooperatiecranendonck.nl.